Χαιρετισμός στον ήλιο Μια σύνθετη άσκηση με κίνηση συνδυασμένη πάντοτε με την αναπνοή για την προθέρμανση στη άσκηση γιόγκα , ίσως και η πιο σημαντική άσκηση στο πρόγραμμα . Η ονομασία της δηλώνει και την ουσία της άσκησης χαιρετάμε τον ήλιο στην ανατολή λαμβάνουμε την ενέργεια την θερμότητα και προετοιμάζουμε το σώμα μας για την υπόλοιπη άσκηση .

Στα συστήματα της χάθα γιόγκα - hatha yoga flow που είναι σχεδιασμένα, να ξεκινάνε με αυτή την μέθοδο προθέρμανσης έχουμε την κλασσικό χαιρετισμό στο ήλιο και πάρα πολλές παραλλαγές . Εκτελείται κατά κανόνα γρήγορα και πιο χαλαρά ,κάνουμε έξι φορές και πολλαπλάσια του έξι .

Στη δυναμική γιόγκα - Vinyasa Yoga Flow , έχουμε αρκετές παραλλαγές των χαιρετισμών εκτελούνται πιο αργά από ότι στη χάθα γιόγκα και με περισσότερη δύναμη συνήθως γίνονται δύο χαιρετισμοί Α' και Β' από τρεις φορές .

Στην ashtanga yoga έχουμε τον Α' και Β' χαιρετισμό τους κάνουμε από πέντε φορές .

Στη κλασσική χάθα γιόγκα δεν ξεκινά το πρόγραμμα με χαιρετισμό στον ήλιο αλά με άλλες ασκήσεις προθέρμανσης . Η Sivananda Yoga ή κλασσική χάθα γιόγκα δεν περιείχε μέχρι το 1980 - 1990 χαιρετισμούς στον ήλιο , επηρεάστηκε από τα άλλα yoga style δηλαδή αυτά που είναι κάτω από την επίδραση του Krishnamacharya και προστέθηκαν οι χαιρετισμοί στην αρχή του προγράμματος .
Αντιθέτως βλέπουμε και στα yoga style , που παραδοσιακά ξεκινούν με τους χαιρετισμούς όπως η Vinyasa Yoga να παρουσιάζονται και άλλες ασκήσεις προθέρμανσης , το βλέπουμε αυτό ακόμα και από τη Shiva Rea που θεωρείται ότι έχει εμβαθύνει ίσως περισσότερο από όλους στη διδασκαλεία των Krishnamacharya , BKS Iyengar και του T.K.V. Desikachar .
Sun Salutation the yoga warm - up exercise a combination of movement and breath to start the yoga routine . Maybe also the most important for the yoga routine . Sun Salutation gives Soul power to our body.

Starting the exercise , watching the sun at sunrise in the morning , getting the energy and the warm from the sun to preparing the body for the exercise and the rest of the day .

Hatha yoga flow is designed to start with Sun Salutation warming  .There is  the traditional salute to the sun and many variations. Normally done quickly and relaxed, do six times multiple of six.

The dynamic Yoga - Vinyasa Yoga Flow, includes several variations of sun salutations , the rhythm is slower than in hatha yoga and more powerfull there are usually two salutations A and B mostly with three repeticions . 

In ashtanga yoga we start the exercise doing sun salutation A and B fife times each .

In classical hatha yoga the exercise program starts also with other warming up exercises.

Hatha Yoga - Yoga Flow Sun Salutations  Vinyasa Yoga  - Dynamic Yoga - Power yoga Sun Salutations Ashtanga Yoga Sun Salutations Warming up classical hatha yoga 

Hatha Yoga - Yoga Flow Sun SalutationsIyengar Yoga style sun salution


Hatha Yoga advanced Sun Salutation


Vinyasa Yoga  - Dynamic Yoga - Power yoga Sun Salutations


Vinyasa Yoga Sun Salutation


Seane Corn "Body Prayer" Vinyasa Yoga sun salutation


Shiva Rea - Classical Sun Salutation in Vinyasa Yoga Rhythm


Vinyasa Yoga
modifications of Sun Salutation with Shiva ReaVinyasa Yoga
modifications of Sun Salutation with Shiva Rea


Anusara Yoga Inspired Surya Namaskar


Jivamukti Yoga Sun Salutation


Power Yoga Sun Salutation A


Power Yoga Sun Salutation B


Ashtanga Yoga Sun Salutations

Maria Villella: Surya Namaskara A of Ashtanga Yoga


Maria Villella: Surya Namaskara B of Ashtanga Yoga
Asthangafriends
59